Styrelsen har egna sidor dit styrelsemedlemmarna kan logga in nedan:

Styrelsen 2017

ordförande Ylva Almark
  Erik Åstrand
sekreterare Mårten Björkvall
skattmästare Anna Pehkonen
  Ulla Sarin-Seppänen
  Britta Nyberg
  Tuula Collin
  Johanna Juholin
  Sari Sontag