Styrelsen har egna sidor dit styrelsemedlemmarna kan logga in nedan:

Styrelsen 2024

ordförande Anders Juholin
vice ordförande Ylva Almark
sekreterare Mårten Björkvall
skattmästare Anna Pehkonen
  Britta Nyberg
  Eva Moilanen
  Stefan Collin
  Stefan Åstrand
  Ralf Sontag