Styrelsen har egna sidor dit styrelsemedlemmarna kan logga in nedan:

Styrelsen 2020

ordförande Ylva Almark
sekreterare Mårten Björkvall
skattmästare Anna Pehkonen
  Ulla Sarin-Seppänen
  Britta Nyberg
  Anders Juholin
  Camilla Niemi
  Kjell Palmroos
  Ralf Sontag