Välkommen till Käinby Hembygdsförening r.f.

Käinby Hembygdsförening r.f.

Bild: Käinby Hembygdsförening r.f.

Föreningsinfo
Käinbyvägen 98 (tidigare Gamla Nurmijärvivägen 182), 01750 Vanda
E-post: marten.bjorkvall( at )kolumbus.fi
www.khf.nsu.fi
Tillhörighet: Nylands Svenska Ungdomsförbund, HTU

Verksamhet
Huvudsaklig verksamhet: Byaverksamhet, Hembygdsverksamhet

Kontaktperson
Ylva Almark
Telefon: 0405459029
E-post: ylva.almark( at )aktia.fi