Kontakter

 

  Namn Telefon epost
Ordförande Anders Juholin 050-5481143 anders.juholin(at)netti.fi
Sekreterare Mårten Björkvall    040-7043824    marten.bjorkvall(at)kolumbus.fi