Styrelsen har egna sidor dit styrelsemedlemmarna kan logga in nedan:

Styrelsen 2016

ordförande Ylva Almark
  Erik Åstrand
sekreterare Mårten Björkvall
skattmästare Anna Pehkonen
  Kjell Palmroos
  Britta Nyberg
  Tuula Collin
  Johanna Juholin
  Vivi Sontag
  Sari Sontag

 

Käinby hembygdsförening r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.